Opleidingen

 • Cursussen
 • Leergangen
 • Masterclasses
 • Topclasses

Meer informatie

Consultancy

 • Situatieanalyse
 • Opleidingsplan
 • Handboek PMW
 • Begeleiding pilot

Meer informatie

Certificering

 • CPAC®
 • CPPC®
 • CPMC®
 • Gedragscode

Meer informatie

Visie en missie

Visie

Ontwikkelingen in de zorgsector en de samenleving leiden tot een voortdurende stroom van innovaties op het gebied van bestuur, zorg en bedrijfsvoering bij instellingen voor ‘care’ & ‘cure’ en hun ketenpartners. 

Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en de beschikbaarheid van nieuwe technologieën worden zorginstellingen uitgedaagd om op een zo efficiënt mogelijke wijze hoogwaardige zorg te bieden. Ze moeten “meer doen met minder”. Anders gezegd, om tegemoet te komen aan de eisen van overheid, samenleving en verzekeraars, zullen zorginstellingen moeten innoveren. 

Ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen alsook hun ketenpartners doorlopen innovatie- en veranderingstrajecten vaak in de vorm van projecten en programma’s. Projectmanagement is daarom een belangrijke innovatiecompetentie.

Recent internationaal onderzoek wijst uit dat een sterke focus op de context een kritieke succesfactor is bij de uitvoering van projecten en een belangrijk aandachtspunt moet zijn bij opleidingen en trainingen.

Dit inzicht heeft PPMZ.org aangemoedigd om een kenniscentrum te ontwikkelen met opleidingen en certificeringen die specifiek zijn afgestemd op de professionalisering van projectmanagement in de zorgsector.

Missie

PPMZ.org wil het “organiserend vermogen” en daarmee de innovatiekracht en kwaliteit van zorginstellingen versterken door de professionalisering van project- en programma-management in de zorgsector .  

PPMZ.org wil dit doel bereiken door een samenhangend aanbod van opleidingen, consultancy en certificering afgestemd op de verschillende doelgroepen: opdrachtgevers, interne en externe projectleiders, programma-managers en projectmedewerkers, bij zorginstellingen en hun ketenpartners.

PPMZ.org stimuleert het delen van kennis en ervaring tussen betrokken projectprofessionals in de zorg en biedt daartoe een Community of Practice, het Netwerk PPMZ.org, dat voorziet in diverse activiteiten.

Strategie

PPMZ.org heeft een professionele netwerkorganisatie opgezet met gerenommeerde partners op het gebied van branchespecifieke projectmanagement opleidingen in sectoren zoals onderwijs, zorg en welzijn.

Deze kennispartners zijn Lagant Management Consultants en Oppidum Certified Professionals, die beide als APMG Accredited Training Organisations (ATO’s) al jarenlang actief zijn op het gebied van PRINCE2® (projectmanagement), MSP® (programma-management) en PPS® (opdrachtgeverschap) bij ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen.

Daarnaast wordt kennis en ervaring gedeeld met Kenniscentrum PPMO (Onderwijssector) dat sinds 2009 actief is op het gebied van de professionalisering van projectmanagement en programma-management in de volle breedte van het onderwijs.