Opleidingen

 • Cursussen
 • Leergangen
 • Masterclasses
 • Topclasses

Meer informatie

Consultancy

 • Situatieanalyse
 • Opleidingsplan
 • Handboek PMW
 • Begeleiding pilot

Meer informatie

Certificering

 • CPAC®
 • CPPC®
 • CPMC®
 • Gedragscode

Meer informatie

Organisatie

Directie

Kenniscentrum PPMZ.org wordt geleid door Edwin Wenink en Hubert Kros.

Edwin Wenink MBA is als zelfstandig adviseur en projectleider actief bij onderwijs- en zorgorganisaties. Onder het motto van een Leven Lang Leren heeft hij zich altijd ingezet voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van anderen. Als een “echte praktijkman”, opgegroeid in de VVT-sector, is Edwin goed ingevoerd in de dynamiek en omstandigheden van de zorgsector. Na zijn laatste functie als directeur Facilitair Bedrijf bij OsiraGroep/Amstelring in Amsterdam heeft onderwijs zijn bijzondere aandacht gekregen. Hij is o.a. verbonden aan ROC’s, Hogeschool InHolland en Business School Nederland. Edwin Wenink zag en ziet binnen de zorgsector veel mis gaan bij de realisatie van projecten. Naast projectmethodieken, die Edwin op maat maakt voor organisaties, is het verhogen van de kennis en de vaardigheden van projectleiders en -medewerkers een belangrijke succesfactor. Gezamenlijk leren van en over projecten binnen dezelfde (zorg)context is voor hem de grootste plus van het Kenniscentrum PPMZ.org.

Motto: "In projecten maken mensen het verschil".

Ir. Hubert Kros MEd, MBA is civiel ingenieur en bedrijfskundige. Hij volgde postdoctorale opleidingen op het gebied van onderwijs, interim-management en organisatieverandering. Bij de TU-Delft komt hij in aanraking met projectmanagement. Eerst vanuit een technisch-beheersmatige invalshoek, later vooral vanuit de mens- en cultuurkant bij organisatie- en veranderingsprojecten zoals bij trainingen op het gebied van ICT en Zorg bij het vm. Zeeweg ziekenhuis in IJmuiden en het Diaconessenhuis in Meppel. In 2009 legt hij met het Kenniscentrum PPMO (onderwijs) de basis voor gecertificeerde, branchespecifieke projectmanagement opleidingen. Kenmerkend hierbij is de balans tussen voortgang (organisatiekant) en draagvlak (menskant) van projecten in relatie tot de context en cultuur van de sector. In 2014 start hij samen met Edwin Wenink MBA het Kenniscentrum PPMZ.org. Hij is als extern examinator verbonden aan de Minor Projectmanagement in de Zorg bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid in Eindhoven.

Motto: "Projectmatig werken op menselijke maat".

Duale docenten

PPMZ.org werkt met duale docenten, die deels als projectleider werkzaam zijn in de zorgsector en deels als docent/cursusleider meerdere keren per jaar opleidingen en trainingen verzorgen. Zo ontstaat een actieve wisselwerking tussen theorie en praktijk in de context van zorg en welzijn. Tijdens elke cursus komen voorbeelden aan bod van projecten op drie domeinen: strategie & bestuur, zorg & innovatie en bedrijfsvoering. Duale docenten zijn werkzaam in verschillende zorgsectoren zoals ziekenhuizen, VVT- en GGZ instellingen en bij ketenpartners in de zorg, zoals huisartsenpraktijken. Zij delen hun ervaringen met de cursisten en wisselen van gedachten over faal- en succesfactoren bij programma’s en projecten in zorginstellingen.

Ir. Clemens Bon CSPM, CMC studeerde bedrijfseconomie, commerciële economie en vliegtuigbouwkunde aan o.a. de TU-Delft. Hij is een van de oprichters van onze kennispartner Oppidum Certified Professionals voor portfolio-, project- en programmamanagement. Clemens introduceerde de methoden MSP (Managing Successful Programmes) en PPS (Program en Project Sponsorship/Professioneel Opdrachtgeverschap) in Nederland en heeft een lange staat van dienst bij de implementatie van projectmatig werken in onderwijs- en zorginstellingen zoals bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden en het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Ook was hij lid van de cliëntenraad van het Ter Gooi ziekenhuis in Hilversum. Clemens Bon is lid van de redactieraad van Projectie, het vaktijdschrift voor projectmanagement, Certified Senior Project Manager (IPMA-B), Fellow van het Institute of Consultants en Registered Consultant voor de Best Practices PRINCE2, MSP en Management of Portfolio’s. Ook is hij erelid van IPMA-NL, de beroepsvereniging voor projectmanagement.

Drs. Rob Janssen Duyghuysen studeerde macro-economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte bij Philips (P&O/intern organisatie adviseur) en Adviesbureau van Gestel (innovatie management). Vervolgens was hij geruime tijd partner bij Adviesbureau Koers, dat zich richtte op integrale organisatievernieuwing (BPR) vraagstukken op basis van socio-technische principes. Vanaf 2000 is hij zelfstandig actief in project- en programma management, consultancy en training. Sinds 2007 is Rob verbonden aan Lagant Management Consultants als partner en senior consultant/interim. Rob Janssen Duyghuysen heeft ruime ervaring met projecten en programma’s in verschillende sectoren zoals industrie, financiële en zakelijke dienstverlening, overheid en gezondheidszorg (ziekenhuizen, VVT-organisaties en GGZ-instellingen). Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan o.a. over veilige zorg en planning & control in de zorgsector in VPSO. Ook is hij mede-auteur van het boek “Naar eenvoud in organisaties”.

Edwin Wenink MBA volgde opleidingen aan o.a. de Open Universiteit en Business School Nederland. Hij doorliep een lange carrière in de VVT-sector en is nu actief op het gebied van advies en projectmanagement bij zowel onderwijs- als zorginstellingen. Recente opdrachten in het onderwijs vervulde hij bij o.a. het ROC van Amsterdam en het Nova College en in de zorgsector bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Zorgcombinatie Marga Klompé en de Haagse Wijk- en Woonzorg. Edwin Wenink is als Action Learning coach verbonden aan Business School Nederland en is PRINCE2 gecertificeerd.