Opleidingen

 • Cursussen
 • Leergangen
 • Masterclasses
 • Topclasses

Meer informatie

Consultancy

 • Situatieanalyse
 • Opleidingsplan
 • Handboek PMW
 • Begeleiding pilot

Meer informatie

Certificering

 • CPAC®
 • CPPC®
 • CPMC®
 • Gedragscode

Meer informatie

Kernwaarden

Kenniscentrum PPMZ.org weet zich geïnspireerd door drie kernwaarden die in beleid en handelen worden nagestreefd.

Professioneel

PPMZ.org wil een professionele partner zijn voor al haar relaties - professionals en zorginstellingen - die hun ontwikkeling op het gebied van project- en programma-management toevertrouwen aan PPMZ.org.

Deze professionaliteit uit zich in kennis van actuele ontwikkelingen, gestoeld op een gedegen know-how en visie met betrekking tot projectmanagement en de zorgsector.

Innovatief

PPMZ.org wil een innovatieve partner zijn zowel in haar platformfunctie binnen de zorgsector als in haar consultancy en opleidingen.

Moderne concepten als Blended en Action Learning maken daarom deel uit van het assortiment evenals intervisie mogelijkheden voor beginnende en ervaren projectleiders en programma-managers.

Betrokken

Vóór alles wil PPMZ.org een betrokken partner zijn bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling die zowel medewerkers als organisaties doormaken in de samenwerking met PPMZ.org.

Wederkerigheid is hierbij het uitgangspunt. PPMZ.org draagt bij aan de ontwikkeling van mensen en organisaties, die op hun beurt weer bijdragen aan de ontwikkeling van PPMZ.org.