Opleidingen

 • Cursussen
 • Leergangen
 • Masterclasses
 • Topclasses

Meer informatie

Consultancy

 • Situatieanalyse
 • Opleidingsplan
 • Handboek PMW
 • Begeleiding pilot

Meer informatie

Certificering

 • CPAC®
 • CPPC®
 • CPMC®
 • Gedragscode

Meer informatie

Certificering en Register RPMZ

Register Project Management in de Zorgsector (RPMZ)

“Een RPMZ-lid is betrouwbaar en deskundig!”

Het Register Project Management in de Zorgsector (RPMZ) is ingesteld met als doel het creëren van een standaard voor betrouwbaarheid en deskundigheid op het gebied van project- en programmamanagement in de zorgsector. Projectmedewerkers, projectleiders en programma-managers in de zorgsector die de Gedragscode onderschrijven en voldoen aan bepaalde eisen, ten aanzien van formele training in projectmanagement, vooropleiding, werkkring en werkervaring, kunnen zich laten certificeren op drie niveaus: CPAC®, CPPC® en CPMC®.

Certified Projectmanagement Associate in Care & Cure (CPAC®):

• Diploma Leergangen LPMZ of LPGZ of Cursus CPCZ of gelijkwaardig (≥ 5 ECTS)
• Overwegend op de zorgsector gerichte bachelor of master *) **)
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring als professional in de zorgsector **)

Certified Projectmanagement Professional in Care & Cure (CPPC®):

• Diploma Masterclasses MPMZ of MPGZ of gelijkwaardig (≥ 10 ECTS)
• Overwegend op de zorgsector gerichte bachelor of master *) **)
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als professional in de zorgsector **)

Certified Project Manager in Care & Cure (CPMC®):

• Diploma Topclasses TPMC of TPGC of gelijkwaardig (≥ 15 ECTS)
• Overwegend op de zorgsector gerichte bachelor of master *) **)
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als professional in de zorgsector **)

*) Bachelor/Master in de zorgsector: o.a. HBO-V, Paramedisch, MiZ, Geneeskunde, B&MG en Gw
**) Zonder zorgsector vooropleiding: minimaal 2 resp. 3 of 4 jaar relevante werkervaring in de zorgsector

RPMZ-leden

De Gedragscode stelt eisen aan RPMZ-leden ten aanzien van professionaliteit en permanente educatie, en aan het kwalitatief verantwoord, integer en maatschappelijk betrokken uitoefenen van hun beroep.

De zichtbaarheid van RPMZ-leden komt tot uiting in het voeren van een van de internationale, privaatrechtelijk beschermde titels CPAC®, CPPC® of CPMC® achter de naam.

Meer informatie

Het certificeringsreglement, de gedragscode en nadere gegevens over de aanmeldingsprocedure kunnen hier worden aangevraagd.